Agera “Instrumentální měření barvy bílého prášku”

V současné době provádí vizuální sladění barev již jen několik společností. Měření pomocí laboratorního přístroje je mnohem objektivnější a spolehlivější a díky digitálnímu sběru dat je lze snadno integrovat do stávajících struktur QM.

S přístrojem HunterLab Agera lze provádět vysoce přesná a opakovatelná měření, zobrazovat je a porovnávat s požadovanými barevnými stupnicemi a indexy. Rozdíly jsou zřetelně zobrazeny a software okamžitě indikuje překročení definovaných tolerancí. Zobrazení, jako jsou spektrální diagramy nebo 2D barevné diagramy, také umožňují rychlé vizuální posouzení naměřených hodnot barev. Při měření sušeného mléka a syrovátky má význam stupnice CIE Lab spolu se stupněm žlutosti YI E313 a případně stupněm bělosti WI E313.

Měření lze snadno provést naplněním prášku do skleněné kyvety, jejím umístěním na měřicí clonu a spuštěním měřicího záblesku jednoduchým stisknutím tlačítka. Při vhodném nastavení lze pořídit a uložit fotografii měřicího povrchu, jak jej snímač “vidí” zespodu, pro dokumentační účely.

Naměřená data jsou buď uložena v přístroji prostřednictvím firmwaru EasyMatch Essentials a v případě potřeby je lze snadno exportovat, nebo lze přístroj připojit k počítači a použít software EasyMatchQC, který umožňuje přehlednější zobrazení a analýzu dat. Jednoduchý export do formátu ASCII je praktickým nástrojem zejména pro kontrolu kvality.

Bez ohledu na aplikaci, pro kterou vyrábíte sušené mléko a syrovátku – s přístrojem Agera od společnosti HunterLab lze výrobní proces ideálně monitorovat a doprovázet technologií měření barev. Vaši zákazníci a kupující tak získají konzistentní barevný produkt, získají důvěru v kvalitu vašich výrobků a zůstanou vám věrní.

Blog o měření barev

Vše o měření barev

Firemní blog HunterLab Europe vás informuje o aplikacích a metodách měření, prezentacích produktů a novinkách společnosti. Naši odborníci na kolorimetrii vám pravidelně poskytují přehled o pestrém a rozmanitém světě měření barev.
Měření barvy kontaktních čoček

Měření barvy kontaktních čoček

Měření barev je při vývoji kontaktních čoček zásadní pro optimalizaci zabarvení i propustnosti světla. Čiré čočky jsou lehce zabarvené, aby usnadnily manipulaci a nezhoršily vizuální zážitek. Pomocí specifických měření barev lze přesně analyzovat a řídit propustnost světla přes čočky v závislosti na materiálu. U barevných čoček umožňuje přesné měření autentickou změnu barvy očí. Spektrofotometr HunterLabs Vista, vybavený speciálně navrženým ...
Přečtěte si více

Naše poloha

Dr. August Einsele Ring 15,
82418 Murnau

Kontaktní údaje

E-mail: info@hunterlab.de
Tel: +49 8841 9464

Podpora

Služby a podpora HunterLab - orientované na zákazníka, rychlé, jedinečné.