Stanovení barvy ovesných vloček

HunterLab Agera otevírání ovesné kaše na moukuPřesné měření barvy ovesných vloček pomocí statistického průměrování na kolorimetru Agera je obzvláště užitečné pro ovesné vločky, protože patří mezi vzorky, které se skládají z různých částic a mají nerovnoměrné rozložení barvy nebo strukturu povrchu. V každém případě by se vzorky měly měřit nejméně dvakrát až pětkrát, přičemž mezi měřeními by se měly střídat nebo doplňovat, aby bylo možné vytvořit smysluplnou střední hodnotu. Pro každé jednotlivé měření lze odečíst směrodatnou odchylku a rozsah (rozptyl).

V tabulce 1 jsou uvedeny výsledky pěti jednotlivých měření s přístrojem Agera od společnosti Hunterlab. Za tímto účelem byly ovesné vločky z jedné dávky naplněny do skleněné kyvety o průměru 6 cm a barva byla měřena přes dno kyvety. Mezi měřeními byla kyveta vyprázdněna a znovu naplněna ze stejné dávky. Z těchto 5 měření byla následně vypočtena průměrná hodnota. Rozsah (rozptyl) a směrodatná odchylka hodnot umožňují odhadnout kolísání naměřených hodnot u těchto vzorků, které nejsou příliš rovnoměrné.

Tabulka-MM-Zprůměrování-Ovesné vločky-AgeraV tabulce 2 bylo pět (5) měření zprůměrováno vždy na jednu hodnotu během měření, čímž se snížil rozptyl. Pomocí střední hodnoty ze všech pěti výsledků je nakonec barva dávky určena velmi přesně, jak je patrné z výrazně nižších hodnot vzdálenosti a směrodatné odchylky.

Měření zespodu přes dno kyvety je zvláště výhodné u malozrnných vzorků nebo prášků, protože se tak získá rovnoměrnější struktura povrchu než při pohledu shora. Kromě toho je Agera vybavena speciální vestavěnou kamerou, která dokáže vyfotografovat vzorek tak, jak ho “vidí” snímač. Současně lze zobrazit také histogram RGB záznamu. Tento záznam lze uložit společně s naměřenými daty.

Jsou však možná i jiná řešení v závislosti na množství vzorku, způsobu zpracování a podmínkách prostředí. Společnost HunterLab nabízí pro tento případ bezkontaktní zařízení pro měření barev a online/linkové měřicí zařízení. V každém případě si u společnosti HunterLab vybíráte dodavatele s nejkvalitnějšími spektrofotometry pro potravinářský průmysl na trhu.

Blog o měření barev

Vše o měření barev

Firemní blog HunterLab Europe vás informuje o aplikacích a metodách měření, prezentacích produktů a novinkách společnosti. Naši odborníci na spektrofotometrii vám pravidelně poskytují přehled o pestrém a rozmanitém světě měření barev.

Měření barvy kontaktních čoček

Měření barvy kontaktních čoček

Měření barev je při vývoji kontaktních čoček zásadní pro optimalizaci zabarvení i propustnosti světla. Čiré čočky jsou lehce zabarvené, aby usnadnily manipulaci a nezhoršily vizuální zážitek. Pomocí specifických měření barev lze přesně analyzovat a řídit propustnost světla přes čočky v závislosti na materiálu. U barevných čoček umožňuje přesné měření autentickou změnu barvy očí. Spektrofotometr HunterLabs Vista, vybavený speciálně navrženým ...
Přečtěte si více

Naše poloha

Dr. August Einsele Ring 15,
82418 Murnau

Kontaktní údaje

E-mail: info@hunterlab.de
Tel: +49 8841 9464

Podpora

Služby a podpora HunterLab - orientované na zákazníka, rychlé, jedinečné.