Měření barvy plastových pelet pomocí přístroje Aeros – rutinní analýza

Měření barevných granulí-barevné-HunterLab-Aeros
Rychlá rutinní analýza při výrobě plastového granulátu je důležitá pro zjištění, zda je barva výrobku správná již v rané fázi procesu. Zejména v případě průsvitných granulí se věnuje velká pozornost stupni žlutosti (index žlutosti YI). Díky tomu můžete do procesu včas zasáhnout a zajistit správnou barvu konečného produktu. Vzhledem k nerovnoměrnému povrchu pelet je důležité měřit co největší plochu. Proces měření by měl být samozřejmě co nejjednodušší a neměl by zdržovat výrobní proces.

Měření barevných granulí-barevné-HunterLab-AerosÚkol

Protože pelety mají nestejnoměrný povrch, musí se při měření barvy zkoumat co největší plocha povrchu. Při obvyklém měření pomocí dna skleněné kyvety není tato plocha obvykle dostatečně velká, aby bylo možné získat opakovatelné naměřené hodnoty. Z tohoto důvodu je třeba pro menší měřené plochy zprůměrovat několik jednotlivých měření. Je proto žádoucí, aby měření bylo co nejjednodušší na co největší ploše. Kromě barevných hodnot L*, a* a b* by měl být přímo stanoven také průmyslový standardní index žlutosti.

Řešení

Společnost HunterLab doporučuje pro měření barvy plastových pelet speciálně bezkontaktní měření barvy pomocí spektrofotometru Aeros. Snímač Aeros je umístěn excentricky nad okrajem misky, čímž lze snadno nabrat například větší množství pelet. Během měření přístroj automaticky nastaví správnou výšku nad vzorkem a pánev se jednou otočí pod senzorem. Během pěti sekund se spustí 35 měřicích záblesků a výsledek se zprůměruje. To znamená, že během jednoho procesu je analyzována měřicí plocha o rozloze přibližně 177 cm2, což znamená, že toto měření odpovídá přibližně 20 běžným jednotlivým měřením v kyvetě, a je tedy velmi reprezentativní. Přístroj pak zobrazuje hodnoty barev a požadované indexy, jako je například index žlutosti, přímo na integrovaném dotykovém displeji.

Měření – velmi jednoduché

  • Nasypte pelety do mísy
  • Umístěte mísu na otočný stůl
  • Spuštění měření stisknutím tlačítka
  • Po 5 sekundách přečtěte hodnoty na obrazovce

Blog o měření barev

Vše o měření barev

Firemní blog HunterLab Europe vás informuje o aplikacích a metodách měření, prezentacích produktů a novinkách společnosti. Naši odborníci na spektrofotometrii vám pravidelně poskytují přehled o pestrém a rozmanitém světě měření barev.

Měření barvy kontaktních čoček

Měření barvy kontaktních čoček

Měření barev je při vývoji kontaktních čoček zásadní pro optimalizaci zabarvení i propustnosti světla. Čiré čočky jsou lehce zabarvené, aby usnadnily manipulaci a nezhoršily vizuální zážitek. Pomocí specifických měření barev lze přesně analyzovat a řídit propustnost světla přes čočky v závislosti na materiálu. U barevných čoček umožňuje přesné měření autentickou změnu barvy očí. Spektrofotometr HunterLabs Vista, vybavený speciálně navrženým ...
Přečtěte si více

Naše poloha

Dr. August Einsele Ring 15,
82418 Murnau

Kontaktní údaje

E-mail: info@hunterlab.de
Tel: +49 8841 9464

Podpora

Služby a podpora HunterLab - orientované na zákazníka, rychlé, jedinečné.